Kuršių nerijos nacionalinio parko profesinė sąjunga Spausdinti El. paštas

  

Mūsų tikslai ir pradžia

Kuršių nerijos nacionalinio parko profsąjungos organizacija (toliau – Profesinė sąjunga) – visuomeninė, suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti, savaveiksmė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje dirbančius ir dirbusius darbuotojus.

Profesinės sąjungos veiklos sritys – Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje dirbančių ir dirbusių darbuotojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių bei kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba, gamybinė, ūkinė veikla bei kita panaši veikla siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.

Profesinės sąjungos tikslai – vienyti Kuršių nerijos nacionaliniame parke dirbančius darbuotojus (toliau – darbuotojai), atstovauti ir ginti profesinės sąjungos narių (toliau – narių) profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

Įkurta 1997 m. profesinė sąjunga aktyviai gynė Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojų, kurių dauguma buvo miškininkystės srities specialistai, interesus. Prasidėjusi intensyvi darbuotojų kaita įtakojo ir Profesinės sąjungos veiklos sąstingį. Įsibėgėjęs ekonominis sunkmetis negailestingai kėsinosi į darbo vietas žmonių, kurie ne vienerius metus nuoširdžiai ir rūpestingai puoselėjo Kuršių nerijos gamtą sąžiningai dirbdami. Todėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje (toliau – KNNP direkcijoje) 2009 m. rugsėjo 9 d. Profesinė sąjunga buvo atkurta.

Naujai išrinktam Profesinės sąjungos komitetui iškart teko vesti derybas su KNNP direkcijos vadovais dėl struktūrinių pakeitimų, ginti narių interesus, rengti naują kolektyvinę sutartį, kuri po pusės metų intensyvių derybų buvo pasirašyta.

2010 m. sausio 14 d. Profesinė sąjunga įstojo į Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“ ir prisijungė prie Klaipėdos Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos, kaip atskiras juridinis vienetas.

  

Kviečiame tapti nariais

2010 m. pabaigoje buvo parengti ir užregistruoti nauji Profesinės sąjungos įstatai, kurie suteikė teisę įvairiose įstaigose, esančiose Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, dirbantiems ir dirbusiems darbuotojams įsilieti į Profesinės sąjungos narių gretas ir aktyviai dalyvauti jos veikloje.

Darbuotojai, norintys įstoti į Profesinę sąjungą, rašo PRAŠYMUS priimti į profesinę sąjungą. Profsąjungos nariai moka įstatuose nurodyto dydžio nario mokestį. Įstoję nariai, nuo kiekvienos įmonės ar organizacijos, nepriklausomai nuo narių skaičiaus, deleguoja vieną atstovą (struktūrinio padalinio pirmininką) ir vieną pakaitinį atstovą (struktūrinio padalinio pirmininko pavaduotoją) į Profesinės sąjungos tarybos narius.

  

Dėkojame už paramą

Nuo 2002 m. kiekvienam piliečiui, mokančiam pajamų mokestį valstybei, leidžiama  2 procentus šio mokesčio, skirti norimai valstybinei ar visuomeninei organizacijai paremti. Norintys tai padaryti, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą-formą FR0512 . Prašymą dėl paramos skyrimo mokesčių mokėtojas turi pateikti iki einamų metų gegužės 1 d.

Įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai ar fiziniai asmenys gali paremti pervesdami norimą sumą į Profesinės sąjungos paramos sąskaitą. Lėšos, gautos tam tikrai paskirčiai, yra neįtraukiamos į bendrą Profesinės sąjungos biudžetą ir yra naudojamos pagal jų gavimo paskirtį.

Gauta parama bus naudojama:

  • Aplinkosauginių veiklų organizavimui ir įgyvendinimui Kuršių nerijos nacionaliniame parke
  • Mokymų organizavimui šviečiant darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse
  • Informacijos apie Profesinės sąjungos veiklą viešinimui, leidybai, interneto svetainės palaikymui
  • Kitai profesinės sąjungos veiklai.

Jei pageidaujate papildomos informacijos apie rėmimo galimybes prašome kreiptis rašydami elektroninę žinutę kontaktų skiltyje.

Mūsų rekvizitai paramai:

Įstaigos pavadinimas: Kuršių nerijos nacionalinio parko profsąjungos organizacija

Įstaigos kodas: 193430050

Buveinės adresas: Smiltynės g. 18, LT-93100 Klaipėda

Paramos sąskaita: LT67 7300 0101 2045 6748, AB “Swedbank”

Nuoširdžiai dėkojame sutikusiems paremti Kuršių nerijos nacionalinio parko profesinės sąjungos veiklą! 

 
 

Apklausa

Kaip vertinate MMA padidinimą ?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 2 svečius online