Pradžia Aktualijos Vidutinis darbo užmokestis saugomų teritorijų sistemoje
Vidutinis darbo užmokestis saugomų teritorijų sistemoje
www.careers-in-business.com nuotr.

Kuršių nerijos nacionalinio parko profesinė sąjunga 2010 m. spalio mėnesį pradėjo atlikti vidutinių darbo užmokesčių lyginamąjį statistinį tyrimą valstybinių saugomų teritorijų direkcijų sistemoje.

LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, aktuali redakcija nuo 2010-09-26) 18 dalyje nustatyta prievolė valstybės finansuojamoms institucijos skelbti informaciją apie vidutinį darbo užmokestį, tačiau nagrinėjant direkcijų svetainėse skelbiamą informaciją, ne visose galima buvo susipažinti su vidutinio darbo užmokesčio informacija.

Profesinė sąjunga raštu kreipėsi į trisdešimt valstybinių saugomų teritorijų direkcijų iš trisdešimt keturių, prašydama pateikti informaciją apie darbo užmokestį raštu arba šią informaciją paviešinti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Geranoriškai ir maloniai informaciją raštu pateikė devynios direkcijos, penkios direkcijos informaciją paskelbė savo interneto svetainėse. Sartų ir Veisėjų regioninių parkų direkcijų interneto svetainių aptikti nepavyko, atsakymą į prašymą profesinė sąjunga sulaukė tik iš vienos jų. Pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams, kurie įpareigoja viešojo administravimo subjektą atsakyti į prašymą, buvo kreiptasi į Valstybinių saugomų teritorijų tarnybą ir asmeniškai direktorę Rūtą Baškytę. Prašyme buvo išvardinta eilė direkcijų, kurios nesivadovavo teisės aktų reikalavimais ir neatsakė arba nepaskelbė informacijos, tačiau valstybinė saugomų teritorijų tarnyba taip pat ignoravo teisės aktų reikalavimus ir į prašymą neatsakė. Džiugu paminėti tai, kad po kreipimosi į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, nuo 2011 m. direkcijų interneto svetainėse informacijos skelbimas suintensyvėjo, išskyrus minėtas dvi direkcijas (neturinčias interneto svetainių), tris direkcijas (turinčias interneto svetaines). Galiausiai tik Sartų ir Tytuvėnų regioninių parkų direkcijų vidutiniai darbo užmokesčiai liko nežinomi.

Kadangi, teisės aktuose nereglamentuota vienoda informacijos skelbimo forma, apie ją šiuo metu diskutuojama Vyriausybėje, apibendrinti informaciją ir parengti statistinius grafikus nebuvo lengva, nes pareigybių pavadinimai, darbuotojų statusai skelbiamoje ir atsakymuose pateiktoje informacijoje skirtingi. Rengiant statistinius grafikus papildomai buvo nagrinėjama kontaktų informacija skelbiama Valstybės tarnybos departamento, Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos ir individualiai kiekvienos direkcijos tinklalapiuose, siekiant nustatyti pareigybių statusą. Darbuotojų statusas turi įtakos vidutinio darbo užmokesčio dydžiui, nes valstybės tarnybos ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis atlyginimo metodika skirtinga. Dalies direkcijų (Asvejos, Gražutės, Veisėjų) vidutiniai darbo užmokesčių vidurkiai buvo paskaičiuoti neįvertinus 2010 m. IV ketvirčio. Taip pat pastebėta, kad kai kurių direkcijų svetainėse informacija apie vidutinius darbo užmokesčius buvo ir yra koreguojama ir keičiama...

Visoje saugomų teritorijų sistemoje sutinkame virš 20 pareigybių pavadinimų. Žemiau pateiktoje diagramoje atvaizduoti vidutinių bruto (liaudiškai tariant – „ant popieriaus“) darbo užmokesčių vidurkiai pagal pareigybių pavadinimus 153 pozicijose. Įstaigos pareigybės pavadinimo sutrumpinimas sudarytas iš pirmųjų raidžių. Skliausteliuose (VT – valstybės tarnautojas ir DS – darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį) nurodytas darbuotojo statusas.

Diagramoje ruda spalva pažymėtos valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pareigybės, geltona – nacionalinių parkų direkcijų pareigybės (tamsiai žalia – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos miškų pareigūnai), žalia – regioninių parkų ir rezervatų direkcijų pareigybės, mėlyna spalva – pareigybės vidutinis darbo užmokestis mažesnis arba lygus minimaliai mėnesiniai algai.

Saugomų teritorijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinių mėnesio darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange

Saugomų teritorijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Žemiau pateiktose diagramose atvaizduoti trys vidurkiai. Ruda spalva pažymėtas vienos pareigybių grupės vidurkis (neįskaitant valstybinės saugomų teritorijų tarnybos), mėlyna spalva – Statistikos departamento skelbiamas vidutinis 2010 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, žalia spalva – minimali mėnesinė alga.

DIREKTORIŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

DIREKTORIŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus darbo užmokestis užėmė 29 vietą iš 35 galimų ir 3 prizinę vietą iš 4 nacionalinių parkų.

DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Šešiose institucijose sutinkamos direktoriaus pavaduotojo pareigybės. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos pavaduotojų darbo užmokesčio vidurkis užima šeštą vietą iš šešių galimų.

 

SKYRIŲ VEDĖJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

SKYRIŲ VEDĖJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje ir keturiuose nacionaliniuose parkuose pareigybių sąrašuose įvardinti skyrių vedėjai. Iš penkių institucijų Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos skyrių vedėjų (valstybės tarnautojai) darbo užmokesčio vidurkis pateko į penktą vietą iš penkių galimų.

 

SKYRIŲ VEDĖJŲ PAVADUOTOJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

SKYRIŲ VEDĖJŲ PAVADUOTOJŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Saugomų teritorijų sistemos pareigybių sąrašuose trijose institucijose darbuojasi skyriaus vedėjų pavaduotojai. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos dirbantieji darbo užmokesčio vidurkiu užima trečia vietą iš trijų galimų.

 

VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko vyriausieji specialistai (valstybės tarnautojai) reitingų lentelėje užima 26 vietą, o lyginant nacionaliniuose parkuose dirbančius vyriausiuosius specialistus 4 vietą iš 4 galimų.

 

VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko vyresnieji specialistai (valstybės tarnautojai) reitingų lentelėje užima 15 vietą iš 17 galimų, o lyginant nacionaliniuose parkuose dirbančius vyresniuosius specialistus 4 vietą iš 4 galimų.

 

SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

SPECIALISTŲ (valstybės tarnautojų) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje nėra paprastojo specialisto – valstybės tarnautojo. Skelbiame statistikos diagramą pagal valstybės tarnautojų specialistų vidutinio darbo užmokesčio vidurkį sudarytą diagramą.

Pereikime prie žemesnės vertinimo grupės darbuotojų, kurie darbuojasi pagal darbo sutartis saugomų teritorijų sistemoje. 

SKYRIŲ VEDĖJŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

SKYRIŲ VEDĖJŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Pagal naujausius Kuršių nerijos nacionalinio parko administracijos sprendimus, tokio pobūdžio pareigybių turėtų nelikti, tačiau tuo metu kai buvo atliekamas lyginimas, tokios pareigybės dar buvo numatytos. Todėl nuo 2011 m. liko laisvas vienintelis skyriaus vedėjo (dirbančio pagal darbo sutartis) etatas. O vienintelėje Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje vietoje skyriaus vedėjo yra įsteigta vedėjo pavaduotojo pareigybė. 

VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Iš visų lyginamųjų institucijų tik septyniose numatyta vyriausiųjų specialistų pareigybės, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal darbo sutartį. Kuršių nerijos nacionalinio parko vyriausiųjų specialistų darbo užmokesčio vidurkis užima net šeštą vietą iš septynių galimų ir antrą lyginant nacionalinius parkus, iš dviejų galimų. 

VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Vyresnieji specialistai dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat kaip ir skyrių vedėjų beveik nykstanti rūšis, nes tokių pareigybių galima rasti tik trijuose nacionaliniuose parkuose. Kuršių nerijos nacionalinis parkas „pirmauja“ iš antros pusės, nes darbo užmokesčio vidurkis trečioje vietoje iš trijų galimų. 

SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

SPECIALISTŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Tik antrą kartą iš lyginamųjų diagramų Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčių vidurkiai šiek tiek viršijo savo pareigybių grupės vidurkį. Kuršių nerijos nacionaliniame parke specialistų etatai užimami tik suintensyvėjus parko lankytojų srautams vasaros sezonu. 

DARBININKŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Paspaudus nuotrauką, didesnės raiškos diagrama atsidarys naujame lange 

DARBININKŲ (dirbančių pagal darbo sutartis) darbo užmokesčių lyginamoji statistikos diagrama

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos aspektu sunkiai sulyginamas statistinis duomuo, nes vienintelė saugomų teritorijų direkcija vykdo miškų priežiūros, kitaip tariant Urėdijos funkcijas. Apmaudu, kad teisės aktų leidybą ir jų vykdymo tvarkas priimančios institucijos neatsižvelgia į teritorijos ir darbo specifikos ypatumus. Miško darbuotojų vidutinį darbo užmokestį reikėtų lyginti su miškų urėdijų darbo užmokesčiu. Tačiau to padaryti šiai dienai neįmanoma, nes iš visų urėdijų tik jas valdančioje – Generalinė miškų urėdijoje pavyko rasti paskelbtą informaciją apie vidutinius darbo užmokesčius. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko profesinė sąjunga dėkoja už geranoriškai ir teisės aktų numatytais terminais, suteiktą informaciją apie darbo užmokesčio vidurkius, saugomų teritorijų sistemos direkcijoms:

 • Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (už paskelbtą informaciją)
 • Dubysos regioninio parko direkcija (už paskelbtą informaciją)
 • Kauno marių regioninio parko direkcija (už paskelbtą informaciją)
 • Metelių regioninio parko direkcija (už paskelbtą informaciją)
 • Salantų regioninio parko direkcija (už paskelbtą informaciją)
 • Asvejos regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Biržų regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Gražutės regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Neries regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Pajūrio regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Varnių regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Ventos regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Vištyčio regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją)
 • Veisėjų regioninio parko direkcija (už atsiųstą informaciją) 

Taip pat dėkoja direkcijoms, už atvirumą ir pareigingumą teisės aktų numatytais terminais skelbiančias informaciją apie darbo užmokesčio vidurkius savo svetainėse:

 • Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
 • Dieveniškių istorin. regioninio parko direkcija
 • Krekenavos regioninio parko direkcija

Taip sumažiname netik kanceliarines išlaidas bet ir sutaupome vieni kitų brangų laiką.

 

Ir dar „dėkoja“ tam tikro parko direkcijai už humoristinę žinutę „ar čia tame rašte grasinimas, ar netinkamas juokas, netinkamu laiku?“ Rekomenduojame valstybės tarnautojams atidžiau panagrinėti teisės aktus, kurie reglamentuoja viešojo administravimo subjekto veiklą ir etiką.

 

RETORINIAI KLAUSIMAI IŠNAGRINĖJUS INFORMACIJĄ

Sunku suprasti kokia metodika ir principais vadovaujantis nustatomas darbo užmokesčio dydis. Net ir valstybės tarnautojų vidurkiai skiriasi kelis kart. Suprantama, skirtumas gali susidaryti dėl tarnybos valstybei stažo, aukštų ir labai gerų rezultatų už kuriuos suteikiamos klasės valstybės tarnautojams, tačiau net ir visus galimus variantus sudėjus, kelių kartų skirtumą sunku perprasti. O gal skaičiuojamasis koeficientas skiriamas vadovaujantis principu – „myliu, nemyliu“ ?

Asignavimų valdytojas skirdamas 2010 metų darbo užmokesčio fondus saugomų teritorijų direkcijoms, akcentavo darbuotojų išbuvusių nemokamose atostogose dienų skaičių 2009 metais. Gal tai ir viena iš formulės dalių skirstant asignavimus, bet kai kuriems Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojams reikia dirbti keletą mėnesių, kad uždirbtų panašaus lygio specialisto darbo užmokesčio dydį kitoje saugomų teritorijų direkcijoje. Ar nemokamų atostogų dienų skaičius gali būti rodiklis skirstant darbo užmokesčio fondą ?

Ir dar truputį apie nemokamas atostogas. Saugomų teritorijų direkcijose nemokamų atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja du pagrindiniai teisės aktai: Valstybės tarnybos įstatymas ir Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Valstybės tarnybos įstatymo 37 straipsnis. Nemokamos atostogos. 

1. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 184 straipsnis. Nemokamos atostogos.

1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos:

1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų;

2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalendorinių dienų;

3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

4) neįgaliajam – iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus;

5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku;

6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;

7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos;

8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos.

2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Taigi darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis numatyta septyni atvejai, kuriais gali būti suteikiamos nemokamos atostogos arba kaip tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Retorinis klausimas, kiek kolektyvinių sutarčių sudaryta saugomų teritorijų direkcijose, kuriose numatytos nemokamų atostogų suteikimo aplinkybės ? 

 

Parengė Kuršių nerijos nacionalinio parko profesinės sąjungos komitetas

Cituojant, skelbiant ar kitaip atgaminant paskelbtą medžiagą, prašome nurodykite šaltinį – www.profsajunga.org

 
 

Apklausa

Kaip vertinate MMA padidinimą ?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 1 svečią online